Legjobb hangoskönyvek letöltése, online hallgatása. Ingyenes könyvek olvasása - mp3, pdf e-book

Hangoskönyvek letöltése, hallgatása

Wells: A láthatatlan ember. Hangoskönyv

2017. szeptember 29. - Hangoskönyv Online

H. G. Wells: A láthatatlan ember. Hangoskönyv letöltés, ingyen hallgatás

hangoskönyv letöltés - láthatatlan ember - wells h. g.- Könyv, regény. A fantasztikus irodalom klasszikusa, minden Sci-Fi előképe, Herbert George Wells A láthatatlan ember c. teljes regénye egyben online meghallgatható és letölthető. Készüljön fel több órányi izgalomra! Felolvassa: Gépész. Youtube videó formátum.

Lentebb: online olvasható vagy letölthető e-book több változatban, továbbá olvasható ismertetés, könyvkritika, részletek a műből, valamint a belőle készült filmek adatai.

 Az izgalmas, lebilincselő regény teljes szövege egyben meghallgatható:

- a korábbi videót törölték, most 3 részben érhető el -

Frissítés: újra elérhető egyben:

A könyv eredeti angol címe: The Invisible Man. Wells 1897-ben írt science-fiction regénye ma is nagy népszerűségnek örvend, számos műfajban feldolgozták és sok nyelvre lefordították. A prózamű egyszerre krimi és lélektani regény, afféle (vissza?)fejlődésregény, ugyanakkor persze vérbeli tudományos-fantasztikus mű, amelyben a tudományos megalapozottság sem mellékes. De a szépírói kvalitásokon túl az angol irodalom egyik legtermékenyebb nagy alakja egyben kíméletlen társadalomkritikát is megfogalmazott. Emellett A láthatatlan ember egyszersmind komoly erkölcsi tanulság azok számára, akik az emberi viselkedési normák és az empátia felől közelítik a szöveget. A magát láthatatlanná tevő hősnek a maga szélsőséges állapotában és helyzetében szükségképpen szembe kell fordulnia az emberekkel, miközben életre-halálra menő küzdelmét vívja.

Ahogy a regény egyik elemzője megjegyzi, az izgalmas, fordulatos cselekményű fantasztikus történet morális kulcskérdése mégiscsak az, hogy mivé válnánk, ha nem kötnének bennünket a társadalmi konvenciók, írott és íratlan törvények, illetve hogyan reagálna a láthatatlanság felfedezésére a hagyományokhoz szokott, minden újdonságot gyanakvással fogadó emberek közössége. A zseniális kémikus, doktor Griffin cselekedeteit nem a társadalmi normaelvárások és nem a lelkiismereti motívumok irányítják, hanem a frusztráló gyakorlati problémák megoldására tett kísérletei miatt kerül kényszerhelyzetekbe. Ingerültsége a kiábrándultságával együtt fokozódik, mind gyakrabban kénytelen menekülni az életben maradásáért, miközben elidegenedik és szinte teljesen kirekesztődik az emberek szűkebb és tágabb közösségéből. Láthatatlansága a környezete számára nem pusztán egy kitöltetlen hely, hanem maga a fenyegető ismeretlen.

Online könyv - a regényszöveg ingyenesen elérhető az interneten

Ha nem hallgatni vagy letölteni szeretné, hanem olvasni a művet, arra itt az e-könyv változat .html formátumban. Benedek Mihály fordítása. Katt a megnyitáshoz, letöltéshez:

E-könyv letöltése: A láthatatlan ember

A KÜLÖNÖS FÉRFI MEGÉRKEZÉSE

Az idegen egy hideg téli napon, valamikor február havában érkezett meg, vastag kesztyűs kezében kis fekete útitáskát szorongatott; abban az évben aznap havazott utoljára, s a férfi csípős szélben, hófúvásban gyalog jött át a dombon a bramblehursti vasútállomásról. Tetőtől talpig bebugyolálta magát, a puha nemezkalap eltakarta arcát, csak az orra hegye fénylett a karima alatt; a hó megült a vállán, a mellén, és fehér tarajként megtapadt a táskán is. Amikor félholtan betámolygott a "Lovaskocsihoz" címzett fogadó ajtaján, első dolga volt, hogy földhöz csapja az útitáskát.

- Tüzet! - kiáltotta. - Az isten szerelmére! Egy szobát és egy kis meleget! - Az italmérésben toppantott, lerázta magáról a havat, aztán követte Hallnét a társalgóba, hogy megalkudjanak. A kurta-furcsa bemutatkozást még megtoldotta az asztalra hajított pár fonttal, s ezzel máris megtelepedett a fogadóban.

wells: a láthatatlan ember. könyv

Aki egy korábbi, valószínűleg az első magyar kiadás és fordítás szövegével szeretne megismerkedni, annak a Magyar Elektronikus Könyvtár állományából ajánljuk:

Wells regényének online olvasás, letöltése:

Herbert George Wells: A láthatatlan ember | e-könyv

A Port-Stowe-i országút mentén található a hasonnevű kocsma... A bejáratnál egy deszkára akasztott viharkabát fogadja a látogatót, fölötte nagy karimájú kalap, alatta egy pár csizma. Madárijesztő is lehetne. De nem az. Ő a fogadó cégére, A Láthatatlan Ember. A csapláros az olyan vendégnek, aki jól tud inni, bőbeszédűen elmond mindent a láthatatlan emberről; sőt még azt is, hogyan akarták a prókátorok kitúrni őt abból a kis vagyonkájából, ami nála volt, mikor Burdockba menekült a láthatatlan ember elől... Persze valójában a dolog másként esett... Aki kíváncsi, járjon utána... Olvassa el az ingyen letölthető e-bookot vagy hallgassa meg a hangoskönyvet. Persze jó tudni, a regényből több film is készült, és jön egy új Johnny Depp főszereplésével, ha igaz, 2018-ban (a tavaly felröppent hírek szerint ez az 1933-as horror remake-je lesz...)

A fentebb idézet regénykezdet a korábbi fordításban egyébként eléggé másként hangzik, még a fejezet címe sem azonos:

A furcsa idegen érkezése

Az idegen február elején érkezett, szeles, télies napon, szakadó hóban - ez volt az utolsó hóesés abban az esztendőben -, és gyalog jött a bramblehursti vasúti állomástól, kis fekete pakktáska a keztyűs kezében. Tetőtől talpig be volt burkolva és puha kalapjának széles, lehajtott karimája úgy eltakarta egész arcát, hogy csak a orra hegye látszott ki; a hó tenyérnyi vastagon födte vállait, kalapját, mellét és a kis pakktáskát.

Szinte félholtan támolygott be a "Postakocsihoz" címzett fogadóba s ledobva pakktáskáját rekedten kiáltott föl:

- Tüzet, az Isten szerelméért!... Szobát, meleg szobát!...

Lerázta magáról a havat és bement Hall asszonysággal a vendégszobába, ahol e rövid bevezetés után és néhány sovereign-nyel nyélbe ütötte a dolgát: megszállt a fogadóban.

 Egy könyvkritikából

Strukturált cselekmény pozitív hős nélkül

h. g. wells a lathatatlan ember

A láthatatlan ember szövegét a hagyományos, késő 19. századi elbeszélésmód és a tudományos extrapoláció kettőssége szervezi: a precíz és részletes helyrajzi leírások, a mellékszereplők köznapi tárgyú, banális párbeszédei a történet realisztikusságát erősítik, mintegy hitelt kölcsönözve annak a talán döbbenetesnek tűnő alaptézisnek, hogy a láthatatlanság felfedezésétől kevesebb választja el a világot, mint bárki gondolná.

Maga a cselekmény jól strukturált és meglehetősen rekurzív: az ipingi fogadóba érkező különös idegen többszöri, de ártalmatlan konfrontációja a környezetével még inkább egy fantasztikummal átszőtt, kedélyes elbeszélés benyomását kelti. A feszültség a címszereplő lebukását követő ámokfutással jelenik meg a történetben, ezután a régi iskolatárssal való találkozáskor a retrospektív előzményismertetés a főhős motivációit világítja meg, majd a végkifejlet és nemiképp nyugtalanító lezárás következik. A narráció sajátossága, hogy a történetmondó nem mindentudó ugyan, de több ismerettel rendelkezik a történtekről, mint az összes résztvevő együttvéve: akár egy tényfeltáró riporter, különböző tanúk beidézésével és más-más látószögből közvetíti az eseményeket. Olykor a spekulációnak is teret enged, jellemzően ott, ahol a főhős legsúlyosabb bűntette kerül szóba. A Wicksteed-gyilkosságot senki sem látta, a narrátor csupán a körülményekből következteti ki, mi történhetett. Ezzel együtt hagy egy szűk egérutat Griffin számára: a tragédia akár máshogy is megeshetett, hisz csupán az azt megelőző furcsa hadakozásnak volt szemtanúja.

Figyelemre méltó, hogy A láthatatlan ember nem tart igényt rá, hogy pozitív hőssé avassa bármelyik szereplőjét. A zseniális Griffin nagyszerű találmányát önző célokra akarja felhasználni, s minél több nehézséggel találja szembe magát, annál inkább radikalizálódik (erőszakosságának fokozatai a verbális agressziótól, az önvédelem gesztusain át vezetnek a direkt tettlegesség különféle megnyilvánulásaiig, amilyen a huliganizmus, a gyilkossági kísérlet, a gyermek elleni súlyos testi sértés és végül az emberölés). Vele szemben a szelíd Kemp doktor sem képviselhet pozitív ellenpólust, hiszen szószegő, aki elárulja a barátját, bár ő az egyetlen, aki legalább a lincselést próbálja megakadályozni.

A láthatatlanná váló Dr. Griffin mint poétikai alakzat tehát a hagyományos egydimenziós vagy ideális hős eltűnésének metaforája is lehet.

Érdekes, hogy a filmes feldolgozások a hős nélküli történet kockázatát nem merték vállalni: az egyik legkorábbi adaptációban a haldokló Griffin bűnbánóvá válik, az újabbakban pedig azonos fajsúlyú, pozitív ellenfele akad.

Hidi Tünde elemzésének teljes szövege a Könyv Online blogon:

H. G. Wells: A láthatatlan ember

A könyv rövid tartalma

A fantasztikus regény a pórul járt zseniális vegyész, Dr. Griffin története, aki hosszú kísérletezés után feltalálja azt a szérumot (folyadék állapotban állítja elő), amely láthatatlanná teszi az emberi testet. Természetesen magát teszi vele vizuálisan érzékelhetetlenné. Ám fantasztikus találmánya nem dicsőséget hoz számára, hanem teljesen elszigeteli az emberektől. Ezt megpróbálja a találmányával megszerezhető hatalommal ellensúlyozni. Egy dél-angliai kis faluba, Ipingbe költözik, egész testét elfedő öltözetben. Előbb lopással kísérletezik, majd amikor ez nem sikerül, hatalmi téboly fogja el, és már semmiféle gaztettől sem riad vissza. Végül egyetlen bizalmasa, Dr. Kemp jelenti fel, s amikor a rendőrök megölik, hősünk újra láthatóvá válva visszanyeri valódi, harmincéves alakját.

Filmeken Wells klasszikusa

1. A 1933-ban készült fekete-fehér amerikai horror H. G. Wells könyvének első filmfeldolgozása. Rendezte James Whale. Cselekménye megegyezik a regényével: Dr. Jack Griffin feltalálta a láthatatlanság szérumát. A testében láthatatlanná vált és önmagát csak ruházatával érzékelhetővé tevő, fáslival betekert fejű, sötét napszemüveget viselő tudós kis angol faluba érkezik. A szer, ami láthatatlanná tette, egyre szörnyűbb tettek elkövetésére sarkallta...Érdekesség: Griffin filmbeli karaktere szimpatikusabb, mint a regényősé. K kórházban hal meg, ahol megbánja az összes láthatatlanul elkövetett rosszcelekedetét. A filmben keresztnevet is kap, holott a regényben sehol sem szerepel ilyen néven. Szereplők: Claude Rains - Dr. Jack Griffin, Gloria Stuart - Flora Cranley, William Harrigan - Dr Arthur Kemp, Henry Travers - Dr Cranley

2. 1984: A regénnyel azonos című és cselekményét a leghívebben követő hatrészes angol tv-filmsorozat a BBC produkciójában

3. 1998: Amerikai tv-film, csak részben épül a regény cselekményére, rendezte: John Patterson, forgatókönyv:  Robert Crais, főbb szereplőg Kyle MacLachlan (Griffin), Dylan Baker (reager), Dan Moran (Tucker)

4. Várhatóan 2018-ban érkezik az 1933-es horror remake-ja Johnny Deppel.

Más: Medwe kalandjai

A bejegyzés trackback címe:

https://hangos-konyv.blog.hu/api/trackback/id/tr5512911737

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása